Vanaf heden kunnen zwangere vrouwen kiezen uit de al bestaande combinatietest(Nekplooimeting), de NIPT of om niet te laten screenen.
Per 1 april 2017 hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dit maakt deel uit van een wetenschappelijke implementatie studie (TRIDENT-2).

 

Onderzoek naar de kans op Downsyndroom wordt gedaan met de combinatietest.
Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
– Een bloedonderzoek bij de zwangere, tussen 9 en 14 weken zwangerschap
– De nekplooimeting via een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap

Wat is nu de kans op een kindje met Downsyndroom? Die wordt berekend door de uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap te combineren. Let op: als uit de test blijkt dat de kans klein is dat je kindje het Downsyndroom heeft, is dit toch niet uitgesloten. Is de kans verhoogd dan krijg je de mogelijkheid om verder onderzoek te laten doen. (de NIPT)
De combinatietest wordt per 01-01-2015 niet meer vergoed door je verzekeraar tenzij er een medische indicatie is om deze test uit te voeren.(€ 168) Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u uw ongeboren kind laten onderzoeken?: Onderzoek van mijn ongeboren kind

Ook te lezen in het : Engels, Turks, Arabisch, Chinees,Papiamento, Duits, Spaans, Frans, Pools & Portugees

 

De NIPT betekent niet-invasieve prenatale test.
Bij deze test wordt er bloed bij de zwangere afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt stukjes erfelijk materiaal (DNA) in het bloed van de zwangere. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij het kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patatsyndroom. De NIPT word niet vergoed door je verzekeraar tenzij er een medische indicatie is om deze test uit te voeren. (€175)

Het maken van een keuze voor wel of geen prenatale screening kan erg lastig zijn. Het is belangrijk dat jullie keuze past bij jullie eigen gevoel en ideeën over bijvoorbeeld de zwangerschap, levenswijze, Downsyndroom en het afbreken van een zwangerschap.
Hulp nodig bij het maken van een keuze?  Bewust kiezen

Overzicht: Verschil tussen de combinatietest en de NIPT

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 20-weken echo
Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek gebeurt meestal bij ongeveer 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij jullie ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk.

De 20-weken echo of Structureel Echoscopisch Onderzoek wordt gemaakt door gespecialiseerde echoscopisten.
Het is prettig om samen naar het onderzoek te komen en geen kinderen mee te nemen omdat de echoscopiste zeer geconcentreerd te werk moet gaan. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en wordt volledig vergoed door je zorgverzekeraar.

Meer informatie over de 20-weken echo? ‘Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek’.
Ook te lezen in het: Engels, Turks, Arabisch, Chinees, Papiamento, Duits, Spaans, Frans, Portugees en Pools.

Meer informatie over de vlokkentest vind je op de website van het UMC Utrecht.

Meer informatie over de vruchtwaterpunctie vind je ook op de website van het UMC Utrecht.

Vind je het lastig om een keuze te maken? Onderstaande websites bieden ondersteuning.

www.kiesbeter.nl

www.prenatalescreening.nl

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl