verloskundige-logoIndien je niet tevreden bent of klachten hebt over de verloskundige hulp, is het aan te raden dit bespreekbaar te maken. En, indien mogelijk, met de betreffende verloskundige hierover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ)Klachtencommissie KNOV

Meer informatie vind je hier